Dbamy o Twoją prywatność!

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). RODO pomaga chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczamy Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszego ślubu czy sesji. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych jest Krzysztof Piórkowski Fotografia (właściciel marki Refleksyjni.pl) z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Marka Refleksyjni.pl, reprezentowana przez Krzysztof Piórkowski Fotografia, bardzo dużą uwagę zwraca na ochronę danych osobowych klientów. Korzystając z zasobów naszego portalu pozostają Państwo anonimowi. Zbieramy jedynie informację o ilości osób odwiedzających stronę oraz informację o nowych użytkownikach. Do tego celu wykorzystywane są mechanizmy Google (m.in. Analytics) oraz cookies, czyli tzw. ciasteczka, które są zapisywane na Państwa komputerach.

3. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności osoby korzystające z witryny Refleksyjni.pl zwane będą dalej „Użytkownikami”.  Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników.

5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane przy użyciu formularza kontaktowego zapytania. Informacje te nie są jednak gromadzone na serwerze. Dostęp do informacji i wiadomości, które wysyłają Użytkownicy w formularzu, ma jedynie osoba zarządzająca pocztą e-mail.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie ww. usług (udzielenie odpowiedzi na zapytanie).

7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada prawo do bycia zapomnianym. Użytkownik posiada także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Użytkownik posiada prawo do otrzymania kopii (na żądanie) przetwarzanych danych osobowych, prawo (na żądanie, uzasadnione) do przeniesienia danych osobowych.

9. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.

10. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej poufności powierzanych nam danych. W związku z tym na stronie wprowadzony jest certyfikat bezpieczeństwa SSL podnoszący poziom ochrony Państwa danych podczas przesyłania informacji pomiędzy Państwa komputerem, a naszymi serwerami (szyfrowanie danych SSL).

 

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wysłał zapytanie przez stronę Kontakt (Napisz do mnie) lub formularz kontaktowy.

2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną przez stronę Kontakt (Napisz do mnie).

3. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez przetwarzającego, z którymi ściśle współpracuje (m.in. laboratorium przygotowujące wydruki zdjęć).

PLIKI COOKIES

1.Witryna refleksyjni.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny i przeznaczone są do korzystania z witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o Użytkownikach wykonywane jest poprzez korzystanie z narzędzi Google (m.in. Analitics), które rejestrują zachowanie Użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Krzysztof Piórkowski Fotografia w celu optymalizacji działań.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Operator witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej Użytkownika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając ze strony Użytkownik akceptuje jej zasady. W przypadku jeśli Użytkownik nie jest w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.

2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z „Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy o sprawdzanie treści „Polityki prywatności”.

3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityka prywatności” dostępną na stronie refleksyjni.pl prosimy o kontakt poprzez formy zaproponowane w dziale Kontakt.